Wie zijn we ?


Het Lochems Smartlappen Koor (LSK) is op 2 november 1999 gestart met 13 leden. Op 16 december 2014 is de naam veranderd in “Lochems Surprise Koor”. Ons koor heeft een breed repertoire van traditionele smartlappen en hedendaagse Nederlandstalige liedjes. Experimenteel worden Duitstalige en Engelstalige liedjes uitgevoerd. Het koor heeft 60 leden en treedt regelmatig op in –uiteraard- Lochem, maar ook in de omliggende steden en dorpen.

Het koor wordt muzikaal ondersteunt door piano en accordeon. Het koor repeteert wekelijks op de dinsdagmiddag.

Voor nadere informatie en optredens kan contact worden opgenomen met de secretaris van het koor.

Tonny Timmerije
Koppeldijk 18
7271 EZ Borculo

tel 06 36531212
mail:  j.timmerije@hetnet.nl